قهرمانان

اشکان طهماسبی

 
مجلات و نشریات چاپ ارسال به دوست
11 مرداد 1388 ساعت 18:11


جسم و جان - شماره 190
21 شهریور 86

رزم آور - شماره 203
2 آبان 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0005.jpg
جسم و جان - شماره 195
12 آبان 86جسم و جان-شماره181 چهارشنبه 19دی1386

ایران ورزشی-شماره 3081-16اسفند86


ورزش و اندیشه -شماره 1490 سه شنبه 18تیر 1387
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0007.jpg
جسم وجان - شماره 172

16 آبان 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0008.jpg
جسم و جان - شماره 192
4 مهر 1386
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0009.jpg
کیهان ورزشی
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0021.jpg
جسم جان - شماره 192
18 مهر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0019.jpg
جسم و جان - شماره 200
7 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0017.jpg
جسو و جان - شماره 192
4 مهر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0013.jpg
ورزش و اندیشه
شماره 1436
12 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0012.jpg
رزم آور - شماره 209
14 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0010.jpg
نیرو - شماره 852
4 بهمن 85
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/hamshahry.jpg
همشهری محله 11
شماره 11
7 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0026.jpg
جسم و جان - شماره 188
10 شهریور 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0023.jpg
کیهان ورزشی -
شماره 2689
17 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/02.jpg
ندای ابهر - شماره 286
3 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0015.jpg
جسم و جان - شماره 201
14 آذر 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0004.jpg
نیرو - شماره 881
21 شهریور 86
http://ecka-iran.com/images/nashriye-small/scan0006.jpg
جسم و جان - شماره 198
23 آبان 86


یک قهرمان


رزم آور-شماره47-مرداد78صحبت نو-شماره 25-نیمه تول آذر 1387
رزم آور - شماره 239-2مرداد1387

قهرمان-مرداد ماه1388- گفتگو با سن سی حامد متین فر


رزم آور-شماره167- مرداد 1388 - گفتگو با شیهان ابوالفضل بهاری نیا


رزم آور-شماره159-آذر1388 - گفتگو با سن سی حامد عبدی

روزنامه همشهری 19تیر 1391 محله 5
 
روزنامه جسم و جان 28تیر 1391
   
 مسابقات جهانی 2006 یونان
مسابقات اروپائی 2007 روسیه
مسابقات جهانی2008 قبرس
مسابقات جهانی2009 اسپانیا
مسابقات حرفه ای 2009 ژاپن
مسابقات آسیایی 2010 هندوستان
مسابقات جهانی 2010 یونان
مسابقات حرفه ای 2010 امارات
مسابقات اروپائی 2010 بلغارستان
مسابقات جهانی 2011 اکراین
مسابقات جهانی2012 یونان
مسابقات بین المللی2013 گرجستان
مسابقات جهانی2014 یونانطراحی سایت,فروشگاه اینترنتی,میزبانی وب,ثبت دامنه
طراحی سایت,وب سایت,طراحی وب سایت,فروشگاه اینترنتی,میزبانی وب,ثبت دامنه