قهرمانان

اشکان طهماسبی

 مسابقات جهانی 2006 یونان
مسابقات اروپائی 2007 روسیه
مسابقات جهانی2008 قبرس
مسابقات جهانی2009 اسپانیا
مسابقات حرفه ای 2009 ژاپن
مسابقات آسیایی 2010 هندوستان
مسابقات جهانی 2010 یونان
مسابقات حرفه ای 2010 امارات
مسابقات اروپائی 2010 بلغارستان
مسابقات جهانی 2011 اکراین
مسابقات جهانی2012 یونان
مسابقات بین المللی2013 گرجستان
مسابقات جهانی2014 یونانطراحی سایت,فروشگاه اینترنتی,میزبانی وب,ثبت دامنه
طراحی سایت,وب سایت,طراحی وب سایت,فروشگاه اینترنتی,میزبانی وب,ثبت دامنه